השלבים לביצוע פרויקט פינוי בינוי

ראשית בודקים כי הבניין/מתחם כולל לפחות 24 יחידות דיור – זה התנאי העיקרי להליך.

תהליך איתור החברה המתאימה לביצוע פרויקט פינוי בינוי בבניינכם, הינו תהליך אשר חשוב לבצע בשיקול דעת ובהתייעצות עם היועצים המלווים הנכונים. לנוחיותכם, הגדרנו חמישה שלבים עיקריים  אשר מומלץ לבצע על מנת לצאת לדרך:

  • גיבוש הסכמה בבניין – לגיבוש ההסכמה בקרב כל בעלי הדירות בבניין או לפחות 80% מהם, חשיבות רבה בהצלחת התהליך
  • מינוי נציגות לבניין– מומלץ למנותנציגות לבניין.תפקידה, לייצג את בעלי הדירות במשא ומתן לבצוע פרויקט פינוי בינוי, לבחור את היועצים מטעם בעלי הדירות, אשר ינהלו מו"מ מול היזם, טרם חתימה על ההסכם ויפקחו על כל תהליך התכנון והבצוע.
  • כמעט בלתי אפשרי לנהל מו"מ בין יותר מ- 4 בעלי דירות לבין חברה מסחרית בשל ריבוי הדעות והקושי לכנס את כל בעלי הדירות תדיר ביחד . על כן חשוב לבחור נציגות אשר לה ייפוי הכוח לייצוג בעלי הדירות.  יש להדגיש שעל ההסכם עצמו לביצוע פינוי בינוי בבניין,  חותמים כל בעלי הדירות ואין לנציגות הזכות לחתום במקומם.
  • מינוי יועצים מטעם בעלי הדירות – היועצים המקצועיים אמורים ללוות את בעלי הדירות בבואם לחתום על הסכם לביצוע פינוי בינוי בבניינם.  מינוי עו"ד מומחה לפינוי בינוי מטעם בעלי הדירות יאפשר התנהלות יעילה ומקצועית מול מתנגדים מקרב בעלי הדירות וחתימה על הסכם מיטבי מול החברה היזמית. יועץ חשוב נוסף הוא מפקח על הבניה מטעם בעלי הדירות שילווה את תהליך הביצוע. לרוב , למרות שהדיירים ממנים את שני בעלי התפקידים החברה היזמית  היא זו שמשלמת את שכר טרחתם של יועצים אלו.
  • איתור חברה יזמית לביצוע הפרויקט – קיימת חשיבות עליונה בבחירת החברה הנכונה. יש צורך בחברה שהיא בעלת ניסיון בתחום, שיש לה חוסן פיננסי מוכח לביצוע הפרויקט ושהיא תהיה "שותפה טובה" לפרויקט חשוב זה.
  • חתימה על הסכם – ראשית, ככל חוזה נדל"ן, החוזה צריך לעמוד בכל דרישות החוק בתחום המקרקעין, לרבות דרישת הכתב, ערבויות מכר מהבנק המלווה וכדומה. חשוב שההסכם יגן על זכויות הדיירים ועם זאת יהיה ריאלי והוגן גם כלפי החברה המבצעת. הסכם שהוא win – win הוא ערובה להשלמת הפרויקט בהצלחה.