התחדשות עירונית

ב-2005 אישרה המדינה את תמ"א 38 (תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה). התכנית, על תיקוניה, מורכבת מאוד ועוסקת ברבדים רבים, בעלי השלכות אורבניות תכנוניות, כלכליות ומשפטיות מרחיקות לכת.

קבוצת מורפוזיס החלה את מעורבותה בתמ"א 38 בשנת 2012, לאחר שהתחום הגיע לבשלות וקיימת מגמת הסדרה בכל המישורים. יזמי הקבוצה, בעלי ידע ונסיון בתחומים רבים, מקיימים שיתוף פעולה מקצועי, תוך ניתוח רב-תחומי, כאשר כל אחד תורם מנסיונו המקצועי העשיר. יכולות אלה, לצד איתנות פיננסית, הן הבסיס לחוזקות הקבוצה וייחודה. בבואנו לנתח בניין ואת היתכנותו לפרויקט תמ"א 38 אנו בודקים אותו גם בהקשר אורבני רחב של התחדשות עירונית וגם בראיית המיקרו של עולם בעלי הדירות והסביבה הפיזית המיידית. ניתוח מעמיק זה מאפשר לנו להציע לבעלי הדירות פתרונות אמיתיים, יצירתיים ושקופים המקיימים את שיווי המשקל העדין בין רצון בעלי הדירות לבין היתכנותו.